Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

28 czerwca 2018

NR 195 (Maj 2018)

Uprawnienia do realizacji usług w zakresie zarządzania nieruchomościami

0 296

Czy można administrować budynkiem mieszkalnym bez licencji, jaka obowiązuje, jeśli wiadomo, że ta działalność była zwolniona z posiadania licencji? Jakie przepisy prawne mówią o zwolnieniu z licencji?

W wyniku ostatnich zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami przywrócono definicję „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcie „zarządcy nieruchomości”. Czynności zarządzania może wykonywać każdy, pod warunkiem że zawrze umowę o zarządzanie nieruchomością oraz będzie posiadał obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny. Te wszystkie elementy składają się na definicję działalności gospodarczej, dlatego czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami po zmianach mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy. Jak twierdzi ustawodawca, zdefiniowanie zarządcy jako przedsiębiorcy znacząco ograniczy ryzyko, że zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby, co w konsekwencji ma zagwarantować również większą ochronę osobom korzystającym z tego rodzaju usług. Ponadto wprowadza się sankcję finansową za wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami bez wymaganej przepisami formy. Zobowiązano zarządcę nieruchomości do dołączania do umowy o zarządzanie nieruchomością ubezpieczenia OC, aby strona umowy posiadała informację niezbędną w przypadku ubiegania się o odszkodowanie.

Wprowadzono także sankcję za niezrealizowanie tego obowiązku, polegającą na prawie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie w kwestii umów już zawartych, zarządca nieruchomości obowiązany jest do przekazania stronie odpowiedniej kopii dokumentu ubezpieczenia wyłącznie na jej wniosek.

Uwaga!


Zgodnie z definicją, zarządzanie nieruchomością, która znajduje się w ustawie o gospodarce nieruchomościami, administrowanie zawiera się w zarządzaniu i jest tylko jednym z jego elementów. Rolą za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy