Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

28 czerwca 2018

NR 195 (Maj 2018)

Wynagrodzenie członka zarządu

0 347

Wspólnota w 2016 roku w jednej z uchwał podjęła decyzję o wypłacaniu 500 zł wynagrodzenia comiesięcznego trojgu członkom zarządu, wskazując konkretne nazwiska. W 2017 roku została poddana pod głosowanie uchwała, która dwojga z trojga członków zarządu odwołała (obecnie jest zaskarżona i czeka na wyznaczenie terminu).

Pozostały członek zarządu ogłosił, że nie będzie pobierał uchwalonego wynagrodzenia 500 zł od lipca 2017 roku, a uchwały odwołującej w sprawie wynagrodzeń członków zarządu z imienia i nazwiska nie było.

  1. Czy zarząd może samodzielnie zrzec się wynagrodzenia?
  2. Czy firma administrująca na polecenie zarządu może nie ujmować w zapisach księgowych 500 zł wynagrodzenia dla jednego członka zarządu?
  3. Czy musi być uchwała odwołująca wynagrodzenie dla zarządu, jeśli w formie uchwały były uchwalone wynagrodzenia?
  4. Czy brak zapisów księgowych nie wypacza sprawozdania rocznego?

Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi we wspólnocie mieszkaniowej, jest więcej niż siedem (duża wspólnota mieszkaniowa), właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zatem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie może być osoba prawna, bez względu na to, czy jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili odwołani w drodze uchwały. Ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zatem wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali.

Wspólnoty mieszkaniowe, ustalając wynagrodzenie członków zarządu, mogą to zrobić w różnej formie, np. w postaci zwrotu poniesionych kosztów w związku z pe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy