Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

3 września 2019

NR 128 (Wrzesień 2019)

Wyższa zaliczka za lokal użytkowy

238

Jestem administratorem budynku, który składa się z części mieszkalnej (oddanej 2 lata temu do użytkowania) oraz z lokali usługowych, które zostały oddane do użytkowania w ostatnim czasie. Czy zaliczki na czynsz pobrane na lokale usługowe powinny być większe niż dla pozostałych mieszkańców wspólnoty? Jeśli tak, to rozumiem, że w tym zakresie trzeba podjąć uchwałę, że lokale usługowe będą rozliczane wg innych stawek niż pozostałe i jeśli ta uchwała przejdzie większością głosów, deweloper będzie musiał płacić wyższy czynsz?

Uwaga

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody – w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno-prawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

POLECAMY


Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Każdy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej oprócz kosztów związanych z utrzymaniem własnego lokalu jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z zarządem nieruchomością wspólną. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody – w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno- -prawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym. Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali miernikiem partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest jego udział w nieruchomości wspólnej, określony ułamkiem wpisanym w księdze wieczystej.

Zróżnicowanie opłat

Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie (zróżnicować) obciążenia z tego tytułu tylko dla właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 czerwca 1997 r., sygn. akt: II CKN 226/97. Na dzień dzisiejszy przepisy ustawy o własności lokali nie dają wspólnocie mieszkaniowej podstaw do ustalenia innego miernika partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Natomiast samo prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach wspólnoty mieszkaniowej nie jest zależne od uzyskania zgody innych członków wspólnoty. Wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona tylko do podejmowania decyzji odnośnie do nieruchomości wspólnej i nie ma żadnego tytułu prawnego do ingerowania w sferę uprawnień poszczególnych właścicieli lokali, w tym nie ma prawa zakazywać prowadzenia w lokalach działalności gospodarczej. Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt: II CSK 601/08.
 

Uwaga

Jak wynika z art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali, uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tytułu kosztów zarządu dla właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.


Lokale użytkowe we wspólnocie

Jak wynika z art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali, uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tytułu kosztów zarządu dla właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

Zwiększenie opłat lokali użytkowych

Funkcjonowanie i eksploatacja lokali użytkowych we wspólnocie mieszkaniowej wiąże się z reguły ze zwiększonymi wydatkami na utrzymanie nieruchomości wspólnej w porównaniu z lokalami mieszkalnymi. Z tego względu ustawa o własności lokali dopuszcza zwiększenie obciążeń właścicieli lokali użytkowych. Wspólnota mieszkaniowa nie może jednak automatycznie zwiększać obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej bez żadnego uzasadnienia praktycznego. Ustawa wyraźnie wskazuje bowiem, kiedy takie zwiększenie obciążenia jest dopuszczalne, posługując się sformułowaniem: jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Zwię...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy