Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

3 września 2019

NR 128 (Wrzesień 2019)

Zakaz palenia na balkonie

259

Właściciel jednego z lokali pali papierosy na balkonie, co budzi niezadowolenie sąsiadów. W jaki sposób można chronić się przed osobami, którym to przeszkadza?

Balkon jako element lokalu

Wspólnota mieszkaniowa nie ma uprawnień do ingerowania w poszczególne lokale, nie może więc zakazywać określonych zachowań w lokalach. Tymczasem, jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 r., sygn. akt: III CZP 10/08 – która jest kwintesencją stanowiska sądów w kwestii balkonów – osoby uprawnione do zamieszkiwania w lokalu korzystają z balkonu wyłącznie – z pominięciem innych osób – w postaci pewnej przestrzeni wewnętrznej i ta przestrzeń jest elementem lokalu. Balkon jest też jednak elementem konstrukcyjnym budynku, a te stanowią część nieruchomości wspólnej. Zatem część balkonu jest nieruchomością wspólną (konstrukcyjna), a część jest elementem lokalu (przestrzeń wewnętrzna). Skoro przestrzeń wewnętrzna balkonu jest elementem lokalu, wspólnota mieszkaniowa nie może skutecznie zakazać palenia na balkonie. Choć sąsiedzi palacze mogą być uciążliwi, przepisy zakazują palenia tylko w miejscach publicznych, którym balkon bez wątpienia nie jest. Straż miejska ani Policja nie mogą interweniować wobec palacza na balkonie, bo nie mają do tego żadnych podstaw prawnych.
 

Uwaga

Część balkonu jest nieruchomością wspólną (konstrukcyjna), a część jest elementem lokalu (przestrzeń wewnętrzna).


Prawo sąsiedzkie

Właściciel, który cierpi z powodu sąsiada palacza, nie znajdzie więc skutecznej ochrony po stronie wspólnoty mieszkaniowej, bo ta nie może w tej sprawie nic skutecznie zrobić. Sąsiad palacza może natomiast wystąpić na drogę sądową na podstawie przepisów prawa sąsiedzkiego. Art. 144 Kodeksu cywilnego nakazuje bowiem właściciel...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy