Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zarząd powierzony spółdzielni mieszkaniowej

Artykuł | 22 października 2019 | NR 212
145

Po wyodrębnieniu ostatniego lokalu w obrębie danej nieruchomości zarząd nieruchomościami wspólnymi wykonywany przez spółdzielnię ustaje z mocy prawa, bez potrzeby podejmowania w tym zakresie uchwały właścicieli lokali.
Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieru...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy