Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Kulak Andrzej

Zgody wodnoprawne

W 2017 roku nastąpiło istotne przetasowanie pojęć i regulacji w zakresie pozwoleń wodnoprawnych. Wraz z początkiem 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, zwana również „nowym prawem wodnym”. Regulacja ta zastępuje ustawę z 2001 roku o tej samej nazwie.

Zmiany

Podobnie jak miało to miejsce pod rządami wcześniejszej ustawy, do szczególnego korzystania z wód i realizacji usług wodnych, tj. usług związanych z – ogólnie rzecz ujmując – poborem, piętrzeniem, magazynowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wód oraz odbieraniem, oczyszczeniem i odprowadzaniem ścieków konieczne jest dysponowanie odpowiednim zezwoleniem administracyjnym przez podmiot korzystający z wód lub świadczący usługi wodne.

Prawo wodne dotychczasowe pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne określiło jedną zbiorczą kategorią – zgody wodnoprawnej, tj. właśnie wspomnianego zezwolenia administracyjneg...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 89% treści

  • Stan techniczny tarasu a sytuacja współwłaścicieli

  • Nasłonecznienie nieruchomości sąsiedniej – nieprawidłowe ustalenia przyczyną uchylania pozwolenia na budowę

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...