Zwolnienie od opodatkowania dotacji celowej otrzymanej ze środków budżetu gminy w związku z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego

Finanse

Dotacje celowe udzielone na podstawie art. 403 ust. 2, 4 pkt 1 lit. b i ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, jako dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią przychód podatkowy podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2021 r. (sygnatura: 0111-KDIB2-1.4010.60.2021.3.AT)

Stan faktyczny

Wspólnota mieszkaniowa realizując zadanie termomodernizacji budynku zwróciła się do gminy z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego. Umową z dnia 9 listopada 2020 r. wspólnota mieszkaniowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu gminy na koszty z tym związane. Na rachunek bankowy wspólnoty dotacja wpłynęła dnia 19 listopada 2020 r.

REKLAMA

Umowa o dofinansowanie kosztów ze środków budżetu gminy została podpisana dnia 9 listopada 2020 r.

Gmina udzieliła wspólnocie mieszkaniowej dotacji celowej, która należy do zadań własnych gminy. Gmina udzieliła dotacji celowej na podstawie art. 403 ust. 2, 4 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z uchwałą rady miejskiej w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Gmina realizuje ten na lata 2017–2032. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na lata 2017-2032 przyjęty został uchwałą rady miejskiej w X z dnia 15 grudnia 2017 r.

Otrzymana przez wspólnotę mieszkaniową dotacja celowa została udzielona na po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy