Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania od dewelopera za wady i usterki w częściach wspólnych budynku wspólnoty

Orzecznictwo

Przychód uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową w związku z wypłaconym przez dewelopera – w ramach zatwierdzonej przez sąd ugody – odszkodowaniem, które wspólnota zamierza przeznaczyć na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych budynku wspólnoty, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 sierpnia 2022 r. (sygnatura: 0111-KDIB11.4010.424.2022.3.SH).
 

Stan faktyczny

Wspólnota mieszkaniowa obejmuje cztery wielorodzinne budynki mieszkalne z garażami podziemnymi i towarzyszącą im infrastrukturą. Na terenie wspólnoty mieszkaniowej nie ma lokali usługowych. Inwestorem, który na terenie wspólnoty mieszkaniowej wybudował budynki mieszkalne wraz z garażami i infrastrukturą i który uzyskał pozwolenia na użytkowanie nieruchomości tworzącej wspólnotę, był deweloper.

REKLAMA

Po kilku latach od wydania pozwolenia na użytkowanie na terenie nieruchomości wspólnej pojawiły się liczne usterki i wady, z których niewielka część była bezskutecznie naprawiana przez dewelopera.

Wobec nieusunięcia wad i usterek w częściach wspólnych wspólnota mieszkaniowa podjęła wobec dewelopera działania prawne, aby usunął występujące nieprawidłowości.

Występowanie wad i usterek w częściach wspólnych zostało potwierdzone w protokołach przeglądów okresowych wykonanych na tej nieruchomości i zrealizowanych zgodnie z prawem budowlanym:

  • Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę, w której upoważniła zarząd wspólnoty do wystąpienia do sądu przeciwko deweloperowi z tytułu wad fizycznych i usterek w nieruchomości wspólnej, pokrycia kosztów ich usunięcia oraz do zawarcia z właścicielami lokali umów cesji roszczeń przysługujących właścicielom z tytułu rękojmi i roszczeń odszkodowawczych, w których właściciele lokali przenieśli na wspólnotę mieszkaniową przysługujące im uprawnienia do dochodzenia roszczeń związanych z występowaniem wad budynków i nieruchomości od dewelopera.
  • Wspólnota uzyskała cesje od właścicieli tworząc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy