Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

22 listopada 2018

NR 201 (Listopad 2018)

Brak reakcji zarządcy oraz zarządu na pytania właściciela lokalu

0 147

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy w związku z brakiem odpowiedzi na zapytania, wnioski zgłaszane na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej oraz pisma wysyłane do administratora i zarządu wspólnoty dotyczące rozliczeń indywidualnych za wodę, remonty, rozliczenie eksploatacji, wymiany wodomierzy czy podzielników ciepła c.o. i inne zapytania dotyczące wspólnoty można pociągnąć administratora do odpowiedzialności?

 

Brak reakcji zarządcy oraz zarządu na pytania właściciela lokalu

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy w związku z brakiem odpowiedzi na zapytania, wnioski zgłaszane na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej oraz pisma wysyłane do administratora i zarządu wspólnoty dotyczące rozliczeń indywidualnych za wodę, remonty, rozliczenie eksploatacji, wymiany wodomierzy czy podzielników ciepła c.o. i inne zapytania dotyczące wspólnoty można pociągnąć administratora do odpowiedzialności?
Czy za ww. bezczynność mogę zaskarżyć w ramach k.p.k. czy innego Kodeksu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarówno Administratora (posiada licencję zawodową), jak i zarząd wspólnoty (odwołanie zarządu to trudna sprawa). A może za naruszenie godności osobistej, czy ochrony dóbr osobistych? Proszę o udzielenie mi odpowiedzi.

Ponadto, czy jest możliwe i prawidłowe, że suma wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpania wody w poszczególnych mieszkaniach (66 mieszkań, 132 nowe, legalizowane wodomierze) jest wyższa od wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu wodociągów (zamiast strat jest nadwyżka wody pobranej). Sytuacja taka jest w kilku wspólnotach zarządzanych i rozliczanych przez tego samego administratora – nie chce mi ujawnić sumy wodomierzy, a rozliczenie mieszkańców jest podobnież prawidłowe wg zużycia zimnej i ciepłej wody oraz ścieków. Czy taka sytuacja może być prawidłowa i czy powinna być umieszczona w regulaminie, i jak taka różnica odwrotna powinna być zaksięgowana i rozliczona? Proszę o odpowiedź.

Prawo do informacji

Nie ma przepisów, które zobowiązują zarządzających do odpowiadania na pytania właścicieli. Zarząd ani zarządca nie mają prawnego obowiązku odpowiadania na pytana właścicieli, a zwłaszcza odpowiadania na każde ich pytanie. Nie są również zobowiązani do udzielania im porad. Każdy zarząd i zarządca zdają sobie jednak sprawę, że brak podjęcia wymiany korespondencji powoduje wrogie nastawienie do siebie poszczególnych właścicieli, którzy odczytują to jako lekceważenie ich osoby, a to niezadowolenie przełożyć się może na podjęcie uchwały o odwołanie zarządu czy rozwiązanie umowy o zarządzanie z zarządcą, który lekceważy pytania właścicieli. Choć trzeba przyznać, że bardzo często w ten właśnie sposób zarządzający postępują w stosunku do pieniaczy w danej wspólnocie.

uwaga!
Wspólnota mieszkaniowa rozlicza się z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym na podstawie wskazań licznika głównego, a następnie poniesione koszty rozlicza między właścicieli lokali na podstawie zasad przyjętych w regulaminie, przy czym wskazania liczników lokalowych są tylko jednym z elementów. 


Sposób pozyskania informacji

Właściciel lokalu mieszkalnego, który zwraca się do zarządu z pytaniami, nie bardzo też chyba rozumie, w jaki sposób we wspólnocie uzyskuje się informacje. Otóż członek wspólnoty, który chce uzyskać określoną informację, nie powinien występować do zarządu listem z pytaniami tylko zażądać wglądu do interesujących go dokumentów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali, właścicielom lokali służy prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Bezsprzecznie w prawie kontroli działalności zarządu zawiera się prawo wglądu do wszelkich dokumentów wspólnoty mieszkaniowej, gdyż w innym wypadku sprawowanie pełnej kontroli nie byłoby możliwe. Właściciel, oprócz faktycznego wglądu w dokumenty, może też żądać ich kopii. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż trudn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy