Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

28 maja 2020

NR 218 (Kwiecień 2020)

Kara za parkowanie na osiedlu poza miejscem wyznaczonym

102

W marcu 2017 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie (sygn. akt: IX W 427/17) rozstrzygał sprawę nietypową, bo związaną z nielegalnym parkowaniem, a tego rodzaju sprawy rzadko trafiają na wokandę. Sprawa dotyczyła kierowcy, który naruszył zakaz postoju w miejscu innym niż wyznaczone w strefie zamieszkania, to jest dopuścił się wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 

Jak na ironię, sprawa została zainicjowana z wniosku samego obwinionego, który zgłosił zdarzenie drogowe – uszkodzenie jego pojazdu. Sam wskazał, że zaparkował swój pojazd wzdłuż drogi osiedlowej, najeżdżając na chodnik, w miejscu, gdzie nie ma jednak oznakowanych i wyznaczonych miejsc parkingowych. Wobec zajścia podejrzenia naruszenia przepisów wszczęto postępowanie również w zakresie nielegalnego parkowania.

POLECAMY

Zarys sprawy

Obwiniony potwierdził, że zaparkował na drodze osiedlowej, jednak w jego ocenie nie popełnił wykroczenia i stąd sprawa trafiła do sądu. W ramach swojej obrony kierowca twierdził, że teren osiedla oznakowany jest w sposób nieprawidłowy. Jego zdaniem miejsca parkingowe powinny być oznakowane znakami pionowymi i poziomymi, a ponadto wyznaczone kostką brukową w określonym w kolorze. Właściciel pojazdu wskazał dodatkowo, że nie utrudniał przejścia ani ruchu pojazdów, a zaparkował w tym miejscu, ponieważ inne miejsca były zajęte. Potwierdził jednak, że nie jest to miejsce oznaczone pionowym znakiem jako miejsce parkingowe.

Sąd ustalił materiał dowodowy i wyjaśnienia powyższe uznał za prawidłowe jedynie w tej części, w której obwiniony przyznał się do zaparkowania pojazdu w miejscu, które nie zostało oznaczone jako miejsce parkingowe znakiem pionowym. Nie sposób jednak w ocenie sądu było zgodzić się z argumentacją dotyczącą kwestionowania prawidłowości oznakowania.

Ustalenia sądu

Jak ustalił sąd, do zdarzenia doszło na ogrodzonym osiedlu budynków wielorodzinnych pozostających w zarządzie mieszkańców, którzy tworzą wspólnotę mieszkaniową. Podczas budowy deweloper zgodnie z projektem organizacji ruchu przed wjazdem na wyznaczony teren osiedla ustawił znak pionowy D-40 „strefa zamieszkania”, a przy wyjeździe znak D-41 „koniec strefy zamieszkania”. Organizacja ruchu stanowiła natomiast element projektu budowlanego, zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę. Wewnątrz osiedla wyznaczone zostały miejsca parkingowe przy użyciu kostki brukowej o odmiennym kolorze niż przewidziane w projekcie budowlanym, a w grudniu 2015 roku ustawiono również znaki pionowe D-18 oznaczające miejsca parkingowe.

Rozstrzygnięcie

Sąd wskazał, że odpowiedzialność z artykułu 97 Kodeksu wykroczeń powstaje w sytuacji wykroczenia przez uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, przeciwko innym przepisom ruchu drogowego. Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Jak ustalono w niniejszej sprawie, takie oznakowanie zostało ustanowione przez inwestora zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Natomiast wspomniany art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że w strefie zamieszkania za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy