Kooperatywa mieszkaniowa – nowy pomysł na niedobór mieszkań

Regulacje prawne

W ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego prowadzone są poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, które pomogłyby rozwiązać palący problem niedoboru mieszkań dostępnych na rynku. Jednym z obszarów działań w ramach rządowego programu są poszukiwania metod i tworzenia uwarunkowań prawnych, które pozwoliłby większej liczbie podmiotów prowadzić działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W ramach tych poszukiwań program zakłada podjęcie działań związanych z rozwojem oddolnej spółdzielczości mieszkaniowej.
 

Nowy podmiot na rynku nieruchomości

Prowadzone na przestrzeni 2018 roku prace koncepcyjne zaowocowały propozycją stworzenia otoczenia prawnego dla umożliwienia rozwoju kooperatywy mieszkaniowej, która stanowić miałaby nowy rodzaj podmiotu związanego z prawem nieruchomości. Planowane jest stworzenie odrębnej ustawy w tym zakresie – ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, przyjmując, że niecelowym będzie wprowadzanie tej nowej instytucji do ustawy prawo spółdzielcze lub ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zastanawiające, że prawodawca jako argument przemawiający za takim rozwiązaniem wskazuje znaczne skomplikowanie i nieczytelność przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

REKLAMA

Kooperatywa mieszkaniowa – założenia projektowe

Jak wskazano w opublikowanych założeniach do projektu – kooperatywa mieszkaniowa to zrzeszenie grupy o...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy