Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse , Otwarty dostęp

23 listopada 2018

NR 120 (Listopad 2018)

Nabycie nieruchomości sąsiedniej

319

Kilka lat temu na wyodrębnionych działkach pod dwoma budynkami wielorodzinnymi dokonano przekształcenia prawa własności gruntu. Uczestniczyło w tym 50 właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielnia w imieniu 30 właścicieli spółdzielczych własnościowych. Wszyscy ponieśli wówczas koszty sporządzenia aktów notarialnych. Niestety, bez podziału pozostała trzecia działka niezabudowana, okalająca dwa bloki (teren zielony), stanowiąca własność spółdzielni. W związku z postępującym procesem zmierzającym do likwidacji spółdzielni obecnie jest wola większości na jej podział na wszystkich 80 właścicieli, zapewniający wspólne użytkowanie i utrzymanie tego terenu. Czy w wyniku takiej operacji konieczne będzie sporządzenie dodatkowych kilkudziesięciu aktów notarialnych?

Jeżeli wszyscy właściciele lokali chcieliby nabyć od spółdzielni udziały w tej nieruchomości, wówczas albo każdy z nich musiałby zawrzeć ze spółdzielnią umowę w formie aktu notarialnego i pokryć koszty z tym związane, albo każdy z właścicieli musiałby udzielić pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego jednej osobie – na przykład zarządcy, który następnie w ich imieniu zawarłby umowę nabycia udziałów. W jednym 
i drugim przypadku to spore koszty, ale przede wszystkim bardzo złe rozwiązanie sytuacji dla zarządzania tymi terenami w przysz-
łości. 

Złe rozwiązanie

Należy zwrócić uwagę, że w związku z takim sposobem uregulowania stanu prawnego powstaną dwie odrębne nieruchomości: nieruchomość wspólna pod budynkami oraz nieruchomość stanowiąca tereny przyległe. Do zarządu nieruchomościami wspólnymi stosuje się przepisy ustawy o własności lokali, natomiast do terenów przyległych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące współwłas-
ności, gdyż nie jest to część nieruchomości wspólnej wspólnoty mieszkaniowej ani też odrębna wspólnota mieszkaniowa. Jest to nieruchomość lub nieruchomości będące współwłasnością określonych osób uregulowane w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z Kodeksem cywilnym współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z nieruchomością w stosunku do wielkości swoich udziałów w nieruchomości i to chyba jedyna taka sama zasada jak w ustawie o własności lokali. W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność nie ma zarządu i co do zasady współwłaściciele zarządzają nieruchomością sami. Nie wyklucza to istnienia zarządcy na podstawie umowy cywilnoprawnej podpisanej ze współwłaścicielami. Ponadto, jeżeli nie można uzyskać zgody większości ws...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy