Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse , Otwarty dostęp

23 listopada 2018

NR 120 (Listopad 2018)

Nabycie nieruchomości sąsiedniej

0 828

Kilka lat temu na wyodrębnionych działkach pod dwoma budynkami wielorodzinnymi dokonano przekształcenia prawa własności gruntu. Uczestniczyło w tym 50 właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielnia w imieniu 30 właścicieli spółdzielczych własnościowych. Wszyscy ponieśli wówczas koszty sporządzenia aktów notarialnych. Niestety, bez podziału pozostała trzecia działka niezabudowana, okalająca dwa bloki (teren zielony), stanowiąca własność spółdzielni. W związku z postępującym procesem zmierzającym do likwidacji spółdzielni obecnie jest wola większości na jej podział na wszystkich 80 właścicieli, zapewniający wspólne użytkowanie i utrzymanie tego terenu. Czy w wyniku takiej operacji konieczne będzie sporządzenie dodatkowych kilkudziesięciu aktów notarialnych?

Jeżeli wszyscy właściciele lokali chcieliby nabyć od spółdzielni udziały w tej nieruchomości, wówczas albo każdy z nich musiałby zawrzeć ze spółdzielnią umowę w formie aktu notarialnego i pokryć koszty z tym związane, albo każdy z właścicieli musiałby udzielić pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego jednej osobie – na przykład zarządcy, który następnie w ich imieniu zawarłby umowę nabycia udziałów. W jednym 
i drugim przypadku to spore koszty, ale przede wszystkim bardzo złe rozwiązanie sytuacji dla zarządzania tymi terenami w przysz-
łości. 

POLECAMY

Złe rozwiązanie

Należy zwrócić uwagę, że w związku z takim sposobem uregulowania stanu prawnego powstaną dwie odrębne nieruchomości: nieruchomość wspólna pod budynkami oraz nieruchomość stanowiąca tereny przyległe. Do zarządu nieruchomościami wspólnymi stosuje się przepisy ustawy o własności lokali, natomiast do terenów przyległych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące współwłas-
ności, gdyż nie jest to część nieruchomości wspólnej wspólnoty mieszkaniowej ani też odrębna wspólnota mieszkaniowa. Jest to nieruchomość lub nieruchomości będące współwłasnością określonych osób uregulowane w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z Kodeksem cywilnym współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z nieruchomością w stosunku do wielkości swoich udziałów w nieruchomości i to chyba jedyna taka sama zasada jak w ustawie o własności lokali. W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność nie ma zarządu i co do zasady współwłaściciele zarządzają nieruchomością sami. Nie wyklucza to istnienia zarządcy na podstawie umowy cywilnoprawnej podpisanej ze współwłaścicielami. Ponadto, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość, każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy. W przypadku nieruchomości będącej współwłasnością nie ma też uchwał ani całej procedury ich podejmowania i zaskarżania obowiązującej we wspó...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy