Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze orzecznictwo

Artykuł | 10 kwietnia 2019 | NR 124
240

Docieplenie budynku jako czynność przekraczająca zwykły zarząd

Czynności polegającej na dociepleniu budynku ustawodawca nie wymienił w art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali, zawierającym katalog
czynności kwalifikowanych jako przekraczające zwykły zarząd, to jednak zauważenia wymaga, że katalog ten nie ma charakteru wyczerpującego, lecz jedynie przykładowy

POLECAMY

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że przez czynności zwykłego zarządu w rozumieć należy czynności o charakterze powtarzalnym, bieżącym i rutynowym, związane z normalnym funkcjonowaniem i eksploatacją nieruchomości wspólnej oraz prowadzące do utrzymania jej w stanie niepogorszonym. Jakkolwiek bowiem czynności polegającej na dociepleniu budynku ustawodawca nie wymienił w art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali, zawierającym katalog czynności kwalifikowanych jako przekraczające zwykły zarząd, to jednak zauważenia wymaga, że katalog ten nie ma charakteru wyczerpującego, lecz jedynie przykładowy. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że poza zwykłym zarządem pozostają czynności polegające m.in. na rozporządzeniu nieruchomością wspólną, obciążeniu nieruchomości wspólnej, modernizacji nieruchomości wspólnej, remontu nieruchomości wspólnej – w tym polegającego na ociepleniu budynku (…). Podkreślić trzeba, że niezależnie od przyjętego stanowiska uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu spełniać musi jeden podstawowy wymóg – jej treść musi pozwalać na dokonanie kontroli, w jakim zakresie zgoda członków wspólnoty na określoną czynność została wykonana i czy organ zarządzający wspólnotą czynność tę realizuje należycie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach I Wydział Cywilny z dnia 14 stycznia 2019 roku (sygn. akt: I C 660/18)

Możliwe zwiększenie obciążenia dla właścicieli lokali użytkowych

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Nie oznacza to jednak, że właściciele mogą podjąć uchwałę takiej treści tylko dlatego, że w danej nieruchomości znajdują się lokale użytkowe. Podwyższenie opłat należnych od właścicieli lokali użytkowych musi wynikać ze sposobu korzystania z tych lokali, wpływającego na zwiększenie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych, a ponadto nie można obciążyć wszystkich właścicieli lokali użytkowych w takim samym stopniu, gdy tylko niektóre z lokali są używane w sposób wpływa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy