Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze orzecznictwo dotyczące nieruchomości

Artykuł | 17 marca 2019 | NR 123
191

Praktyczne znaczenie wykonywania służebności gruntowej

Treścią służebności czynnej jest prawo właściciela nieruchomości władnącej do korzystania w oznaczonym zakresie z innej nieruchomości (nieruchomości obciążonej). Już więc z samej tej definicji wynika, że wykonywanie służebności czynnej musi w istocie polegać na korzystaniu w oznaczony sposób z nieruchomości obciążonej, zgodnie z treścią ustanowionej służebności. „Niewykonywanie służebności”, o którym mowa w art. 293 § 1 k.c., to z kolei stan, w którym właściciel nieruchomości władnącej nie korzysta faktycznie z nieruchomości obciążonej. Wykonywanie służebności gruntowej nie może więc przybrać postaci jakichkolwiek czynności, które nie są aktami korzystania z nieruchomości. W szczególności nie może więc ono polegać na składaniu przez właściciela nieruchomości władnącej jakichkolwiek oświadczeń, w tym również na powoływaniu się na istnienie służebności wobec organów administracji publicznej czy osób trzecich. Należy zdecydowanie podkreślić, że w art. 293 § 1 k.c. ustawodawca związał skutek w postaci wygaśnięcia służebności gruntowej z samym faktem jej niewykonywania – bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 28 grudnia 2018 r. (sygn. akt: XVI C 3387/16)

Skutki decyzji podjętych przez właścicieli reprezentujących większość udziałów w nieruchomości wspólnej

W sytuacji gdy właściciele reprezentujący większość udziałów akceptują wykonywanie prac remontowych czy modernizacyjnych na terenie nieruchomości wspólnej przez osobę trze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy