Nieruchomości: przegląd prawny – połowa 2019

Regulacje prawne

Jednym z dobrze zidentyfikowanych problemów społecznych współczesnej Polski jest niedobór lokali mieszkalnych. Istotną wagę przywiązuje się też do ochrony gruntów rolnych oraz efektywnego gospodarowania gruntami Skarbu Państwa. Od lat trwa również debata nad stanem polityki i uregulowań planowania przestrzennego. Niewątpliwie można stwierdzić, że prawo lokalowe oraz prawo nieruchomości grają istotną rolę w zakresie prawodawstwa. Obserwując debatę publiczną, można zauważyć pojawiające się kilka razy do roku pomysły nowych regulacji. Ostatnim takim projektem jest na przykład tak zwana specustawa mieszkaniowa. Wiele projektów dotyczy jednak zmian przepisów już istniejących. Nie zawsze wprowadzając innowacje. Równie często zmiany mają na celu korektę nieprawidłowości w funkcjonowaniu aktualnych, czasem względnie nowych przepisów. Podobnie jak na początku roku, warto prześledzić, jakie zmiany w zakresie prawa mieszkaniowego i prawa nieruchomości weszły w życie, nad jakimi nowymi zmianami się pracuje lub o projektach jakich nowych zmian prowadzi się aktualnie dyskusje.

Kolejna nowelizacja prawa budowlanego

REKLAMA

Po chwilowym wstrzymaniu prac legislacyjnych odnoszących się do prawa budowlanego, poświęconego na analizę dorobku prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym oraz ustawą inwestycyjną, w kwietniu 2019 roku zaprezentowano projekt rozbudowanej nowelizacji przepisów z zakresu prawa budowlanego. Zmiany są dość szerokie, a za jedną z najważniejszych należy uznać zmiany dotyczące obszaru oddziaływania inwestycji, która ma wpływ na krąg dotyczący stron postępowania o pozwolenie na budowę. Aktualnie pojęcie oddziaływania obiektu nie jest sformułowane w sposób precyzyjny, co w powiązaniu z ustalaniem tego obszaru przez projektantów powoduje pewne komplikacje w toku postępowania. Zgodnie z nową propozycją, przyjęte byłoby, że inwestycja oddziałuje na nieruchomość, jeżeli jej realizacja spowoduje ograniczenia w zabudowie, a nie w zagospodarowaniu terenu sąsiedniego. W zakresie pojęcia „oddziaływanie obiektu” prowadzone były prace legislacyjne w zakresie pakietu zmian, których celem miało być ułatwienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Zmiany miały, korzystając z dorobku prac nad kodeksem, koncentrować się na wprowadzeniu ułatwień w szczególności w zakresie ustawy o planowaniu przestrzennym i prawa budowlanego. Na pierwszy plan w projekcie wybijały się kwestie wprowadzenia definicji tzw. samowoli urbanistycznej, czyli ograniczenia możliwości realizacji inwestycji w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy obwinianych o chaos urbanistyczny. Jednakże, mniej więcej wraz z przygotowaniem projektu specustawy mieszkaniowej, prace w tym zakresie wyhamowały. Zgodnie z komunikatem wydanym przez ministerstwo – dorobek z prac legislacyjnych oraz konsultacji publicznych nad projektem przekazany został do analizy powołanego panelu ekspertów, którzy mają przygotować nowy projekt reformy procesu inwestycyjno-budowlanego.

UWAGA!

Na pierwszy plan w projekcie wybijały się kwestie wprowadzenia definicji tzw. samowoli urbanistycznej, czyli ograniczenia możliwości realizacji inwestycji w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy

 

Już niemal tradycyjnie kolejna nowelizacja prawa budowlanego rozszerza katalog przedsięwzięć inwestycyjnych, które będzie można realizować nie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, ale na podstawie zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych. Przewiduje się jednak uporządkowanie listy zamierzeń, których realizacja możliwa będzie do przepr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy