Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Administrowanie

23 marca 2020

NR 217 (Marzec 2020)

Nowe prawo: „nowa” ustawa deweloperska

256

W ostatnim czasie powrócono do prac nad istotną nowelizacją ustawy deweloperskiej, prowadzonej z inicjatywy Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Stały komitet Rady Ministrów na początku lutego 2020 roku przyjął projekt nowelizacji, która – jeżeli zostanie uchwalona – będzie miała istotny wpływ na całą branżę deweloperską.

Projekt nowelizacyjny jest efektem przeprowadzonej przez UOKiK analizy rynku budownictwa mieszkaniowego – rynku pierwotnego. Prymat w projekcie ustawy wprowadza się dla ochrony wpłat nabywców lokali i ogólnej poprawy bezpieczeństwa obrotu.

POLECAMY

Poprawa bezpieczeństwa obrotu

Przejawia się objęciem zakresem regulacji coraz częściej spotykanych na rynku przebudów. Dotychczas np. przebudowa starej kamienicy, jakkolwiek prowadziła do powstania de facto nowych lokali, nie stanowiła przedsięwzięcia deweloperskiego w rozumieniu ustawy deweloperskiej. Tym samym nabywca takiego lokalu nie był chroniony w takim samym stopniu jak nabywca lokalu w obiekcie nowowybudowanym.

Umowa rezerwacyjna

Dodatkowo ustawowo uregulowana zostanie instytucja umowy rezerwacyjnej, gdzie czasami dochodziło do nieprawidłowości. Wprost w ustawie wskazane będą sytuacje, w których następować będzie zwrot opłaty rezerwacyjnej. Ma to następować w trzech przypadkach:

  • nieuzyskania kredytu przez nabywcę;
  • niewykonania zobowiązania do wyłączenia lokalu z oferty przez dewelopera;
  • zmiany w prospekcie informacyjnym bez poinformowania.

Sama wartość opłaty rezerwacyjnej nie będzie mogła przekroczyć 1% ceny lokalu.

UWAGA!

Wartość opłaty rezerwacyjnej nie będzie mogła przekroczyć 1% ceny lokalu.

 

Doprecyzowane zostały również regulacje odnoszące się do procedur odbiorowych, wprowadzając zmiany korzystne dla konsumentów. Przykładowo, w razie braku zastrzeżenia kar umownych za realizację obowiązku wydania lokalu będzie można domagać się rekompensaty w wysokości odsetek ustawowych. Co korzystne, będzie można wprost na podstawie ustawy, po wypełnieniu odpowiedniej procedury, usuwać wady nieusunięte przez dewelopera na jego koszt.

Rachunki powiernicze

Jednakże najistotniejszą z proponowanych zmian jest wprowadzenie zmian w zakresie funkcjonowania r...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy