Podstawy przetwarzania danych osobowych przez wspólnotę

Orzecznictwo

W sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt: II SA/Wa 900/16) prowadzono ciekawe z punktu widzenia praktyki rozważania, co do zasad przetwarzania danych osobowych przez wspólnoty mieszkaniowe. Jakkolwiek orzeczenie zapadło w stanie prawnym sprzed wejścia w życie rozporządzenia RODO, to kwestie w nim omawiane i dokonane oceny prawne nadal znajdują odzwierciedlenie w aktualnie obowiązujących przepisach.

Sprawa dotyczyła skargi na działania wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie, w której skarżąca domagała się:

REKLAMA

  • nakazania wspólnocie udostępnienia jej danych osobowych dłużników wspólnoty, w tym danych dotyczących prowadzonych wobec nich windykacji;
  • zakazania wspólnocie udostępniania jej danych osobowych innym osobom niebędącym członkami wspólnoty poprzez przekazywanie ich osobom zatrudnionym do utrzymania czystości, tj. pism do adresowanych do skarżącej, które zawierały jej dane osobowe;
  • wydania decyzji zakazującej wspólnocie wywieszania w miejscach powszechnie dostępnych, to jest na klatkach schodowych, wykazów obejmujących numery lokali oraz kwoty świadczeń pieniężnych. które powinni oni wpłacić na rzecz wspólnoty.

Skarżąca zarzucała, że nikt nie informował i nadal nie informuje jej, w jaki sposób chronione są jej dane osobowe. Zarzucała, że dane chronione są przed nią, a nie przed dostępem osób trzecich. Zarzucała zarządowi, że nie udostępnia dokumentów wspólnoty, a jej werbalne i pisemne prośby o umożliwienie ich kontroli spotykają się z odmową. Budziło to sprzeciw skarżącej, ponieważ jednocześnie zarząd miał przekazywać jej kompletne dane osobie zajmującej się utrzymaniem porządku w nieruchomości.

Stan faktyczny

Sprawa została zainicjowana tym, iż skarż...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy