Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

20 listopada 2019

NR 213 (Listopad 2019)

Posiadanie piwnic nie może prowadzić do zasiedzenia

146

Wnioskodawca i tak nie spełniał wymaganej przesłanki samoistnego posiadania prowadzącego do zasiedzenia. Choć nie budziło wątpliwości, że wnioskodawca i jego poprzednicy prawni posiadali przez ponad 30 lat sporne pomieszczenia piwniczne, to jednak – w ocenie sądu – sposób korzystania z nich nie świadczył o samoistnym posiadaniu. W subiektywnym przekonaniu wnioskodawca mógł być przekonany, że piwnice należą mu się jak własne, ale z obiektywnego punktu widzenia władanie nimi nie miało takiego charakteru. Wszak właściciele lokali lub lokatorzy władali piwnicami na podstawie przyjętego i powszechnie akceptowanego zwyczaju, na zasadzie zajmowania piwnic przy zasiedlaniu nieruchomości i następnie przekazywania ich kolejnym mieszkańcom wraz ze zdaniem lokalu. W ten sposób nieformalnie określili prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej. Posiadanie wnioskodawcy nie mogło być samoistne również z tego względu, że odrębną własność lokalu nr […] nabył w 2003 roku, wcześniej będąc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy