Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

11 marca 2019

NR 206 (Marzec 2019)

Projekt budowlany etapowanej inwestycji

0 1303

W wyroku z 11 września 2018 roku (sygn. akt: II OSK 2010/17) Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawę pozwolenia na budowę pierwszego etapu inwestycji polegającej na budowie siłowni elektrowni wiatrowej, dokonując analizy wymagań projektu budowlanego etapowanej inwestycji.

Czy projekt zagospodarowania terenu jest konieczny w dokumentacji projektowej?

W niniejszej sprawie wojewoda uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę pierwszego etapu elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wojewoda doszedł do wniosku, że decyzja wydana została przedwcześnie, przed koniecznym uzupełnieniem dokumentacji projektowej. Zastrzeżenia wzbudził projekt zagospodarowania terenu, który stanowi obowiązkowy element zatwierdzanego decyzją projektu budowlanego. W ocenie wojewody doszło do istotnego naruszenia przepisów procesowych mających istotny wpływ na wynik sprawy. Do wniosku o pozwolenie na budowę załączony był bowiem projekt zagospodarowania działki lub terenu, który nie obejmował całego zamierzenia budowlanego, a jedynie pierwszy etap inwestycji. W pierwszym etapie realizowana miała być pojedyncza elektrownia wiatrowa oraz jej fundamenty – taki bowiem zakres objęty był projektem zagospodarowania. Jednocześnie w planach inwestora...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy