Przymiot strony postępowania przy pozwoleniu na nadbudowę/ /przebudowę nieruchomości wspólnej

Orzecznictwo

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 maja 2019 roku (sygn. akt: II SA/Kr 292/19) sąd zajmował się kwestią przymiotu strony członków wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, która to kwestia niejednokrotnie nastręcza w praktyce pewnych wątpliwości. Analiza przypadków prowadzi do wniosku, że członkowi wspólnoty stosunkowo rzadko przysługiwać będzie status strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę.

Omawiana sprawa była wynikiem skargi na postanowienie wojewody, w którym stwierdził on niedopuszczalność odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę wniesionego przez jednego z członków wspólnoty mieszkaniowej. Przedmiotem postępowania była nieruchomość wspólna, która w ramach planowanej inwestycji miała zostać nadbudowana oraz przebudowana, w zakresie wymagającym uzyskania pozwolenia na budowę. Wnioskodawca wnosił o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielnie pozwolenia na realizację nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania.

REKLAMA

Zdaniem organu administracyjnego, powodem stwierdzenia niedopuszczalności odwołania miało być, iż inwestycja dotyczy budynku wielorodzinnego, w którym utworzona jest wspólnota mieszkaniowa reprezentowana przez zarząd. Od decyzji organu I instancji odwołał się natomiast właściciel jednego z lokali, a to zarz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy