Regulamin porządku domowego – co wolno wspólnocie

Regulacje prawne

Jak wiadomo, zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz zasad prawidłowego zarządzania i eksploatacji budynków mieszkalnych wielolokalowych regulowane są dość rozbudowanym zbiorem przepisów. Przepisy te odnoszą się do najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem, rozliczaniem oraz eksploatacją nieruchomości wspólnej. Określają też obowiązki poszczególnych właścicieli zarówno na poziomie ogólnym, jak i w kwestiach technicznych. Można tutaj wskazać chociażby obowiązek umożliwienia dokonania przeglądu instalacji gazowej w mieszkaniu.

Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa – odnoszących się do zasad funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz praw i obowiązków właścicieli lokali mieszkalnych – wiele wspólnot mieszka-
niowych decyduje się na wprowadzenie, obowiązujących członków wspólnoty, regulaminów porządku domowego, które stanowić mogą pewną kompilację i jednocześnie ułatwienie w stosowaniu przepisów. Regulamin może też stanowić zbiór zasad postępowania wynikających nie tylko z przepisów prawa, ale wspólnota może zdecydować o wprowadzeniu w takim regulaminie dodatkowych obostrzeń związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem.

REKLAMA

UWAGA!

Regulamin może stanowić zbiór zasad postępowania wynikających nie tylko z przepisów prawa, ale wspólnota może zdecydować o wprowadzeniu w takim regulaminie dodatkowych obostrzeń związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem.


Możliwości i ograniczenia w określaniu zasad funkcjonowania wspólnoty

Podstawą prawną, która daje wspólnocie możliwość uchwalenia tego typu dokumentów, jest art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, który przyznaje właścicielom lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową prawo do ustalenia zasad korzystania z nieruchomości wspólnej. Istotne jest to, że postanowienia regulaminu mogą w gruncie rzeczy odnosić się wyłącznie do kwestii związanyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy