Sąd Okręgowy w Olsztynie: nie można wyłącznie korzystać z nieruchomości wspólnej bez zgody wspólnoty

Orzecznictwo

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 30 września 2021 roku (sygn. I C 20/21) sąd zajmował się kwestią prawidłowego sporządzenia uchwał oraz wyłuszczył prawne zasady współkorzystania przez członków wspólnoty z nieruchomości wspólnej.

Sprawa dotyczyła skargi małżeństwa, właścicieli lokalu użytkowego, na dwie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, której byli członkami. Pierwsza z zaskarżonych uchwał podjęta została w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% objętości w lokalach na terenie wspólnoty. Druga uchwała wprowadzała zakaz zajmowania części wspólnych nieruchomości bez zgody wspólnoty mieszkaniowej wyrażonej w formie uchwały.

REKLAMA

Argumenty skarżących

W uzasadnieniu pozwu skarżący wskazali, że zgody na prowadzenie w lokalu użytkowym sprzedaży alkoholu udzielił już deweloper. Wskazano bowiem, że przy zawieraniu pierwszej umowy deweloperskiej przez pierwszego właściciela lokalu nabywca oświadczył, że będzie tam prowadzona między innymi sprzedaż alkoholu. Powodowie argumentowali zatem, że wszystkie kolejne osoby były informowane, jakiego rodzaju działalność będzie tam prowadzona.

W pozwie zawarte były również zarzuty natury ogólnej. Zarzucano, że nie tylko zaskarżone uchwały, ale w ogóle uchwały pozwanej wspólnoty są sprzeczne z interesami właścicieli lokali niemieszkalnych, są chaotyczne, niejasne, a członkowie swoimi działaniami paraliżują funkcjonowanie wspólnoty.

Wskazano również, że powód 29 września zainicjował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie sklepu spożywczego w lokalu usługowym i większość członków wspólnoty wyraziła zgodę na taki sklep, w tym na sprzedaż napojów alkoholowych. 19 ­listopada podjętą uchwałę przekazano administratorowi, ale już 24 listopada p...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy