Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

17 września 2018

NR 199 (Wrzesień 2018)

Samowolna wycinka drzewa a usuwanie zagrożenia

395
Rosnące na posesjach lub w jej okolicach drzewa niejednokrotnie uprzykrzają życie. Co można z nimi zrobić? Które działania należą do absolutnie zakazanych?

W zakresie przepisów dotyczących możliwości wycinki drzew lub krzewów w ostatnim czasie dokonano wielu zmian. Po okresie, kiedy w niektórych sytuacjach kwestia ta pozbawiona była kontroli administracyjnej organów, aktualnie powrócono do rozwiązań wskazujących na ogólną zasadę, że usunięcia drzew lub krzewów można dokonać po uzyskaniu zezwolenia.

Ważne!

Podkreśla się, że w takiej sytuacji, kiedy do wycinki dochodzi bez wiedzy posiadacza nieruchomości, możliwe jest wymierzenie kary administracyjnej osobie trzeciej, która faktycznie dopuściła się wycięcia drzewa, zgodnie z art. 88 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie zakończonej wyrokiem z 17 kwietnia 2018 roku (sygn. akt: II SA/Bk 86/18) zajmował się kwestią kary pieniężnej naliczonej za nielegalną wycinkę drzewa z działki stanowiącej pas drogowy. W niniejszej sprawie kara została wymierzona przez dyrektora Parku Krajobrazowego za wycięcie jednego drzewa gatunku cyprysik Lawsona. Drzewo rosło na terenie pasa drogowego przy ulicy stanowiącej drogę dojazdową do posesji i utrudniało dojazd do tej posesji. Właścicielka tej posesji nigdy jednak nie składała wniosku o zezwolenie na jego wycinkę, chociaż miała taki zamiar. Wycinki dokonał sąsiad, do czego zresztą się przyznał. W rezultacie, po ustaleniu charakterystyki drzewa, tj. jego gatunku i obwodu, wymierzono mu karę pieniężną w wysokości 6800 zł.

Okoliczności przywołane w odwołaniu obciążonego karą

W odwołaniu obciążony karą zakwestionował ustalony przez organ gatunek drzewa, które jego zdaniem było żywotnikiem olbrzymim i dla potwierdzenia swojego stanowiska domagał się powołania biegłego dendrologa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało decyzję w mocy. W rezultacie skierowano skargę do WSA.

Co ciekawe, w niniejszej sprawie kara została naliczona podmiotowi, który faktycznie dokonał wycinki. Ogólną zasadą jest bowiem, że odpowiedzialność za usunięcie drzewa ponosi podmiot władający nieruchomością i tylko nieuprawnione działanie sprawcy zwalnia go z takiej odpowiedzialności. 

W praktyce zdarza się, że posiadacz nieruchomości miewa problemy, aby wykazać, że to nie on powinien być obciążony karą. Musi wykazać, że nie wiedział o usunięciu drzewa i jednocześnie nie mógł temu zapobiec. Podkreśla się, że w takiej sytuacji, kiedy do wycinki dochodzi bez wiedzy posiadacza nieruchomości, możliwe jest wymierzenie kary administracyjnej osobie trzeciej, która faktycznie dopuściła się wycięcia drzewa, zgodnie z art. 88 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody. W niniejszej sprawie istniały dwie podstawy do ukarania sprawcy, gdyż działał on bez zezwolenia administracyjnego oraz bez zgody posiadacza nieruchomości, przy czym już jedna przesłanka wskazująca na bezprawność wycinki wystarcza do wymierzenia kary pieniężnej. W postępowaniu dotyczącym kary za czyn stanowiący tzw. delikt administracyjny nie bada się stopnia zawinienia – znaczenie ma obiektywna przesłanka dokonania wycinki w sposób bezprawny.

Karę za nielegalne usunięcie drzewa wymierza się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie, która uzależniona jest natomiast od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, lokalizacji...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy