Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

17 stycznia 2019

NR 203 (Styczeń 2019)

Tytuł spółdzielni do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

0 1372

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 października 2018 roku (syg. akt: VII SA/Wa 144/18) analizowano konieczność udzielenia zgody przez wszystkich właścicieli lokali na realizację robót budowlanych polegających na wymianie i przebudowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia zasilającej kuchnie gazowe z piekarnikami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę

W omawianej sprawie prezydent miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na wymianie i przebudowie instalacji gazowej w budynku wielolokalowym składającym się z 75 lokali mieszkalnych. Od decyzji tej odwołali się mieszkańcy obiektu, wskazując, że wymiana instalacji gazowej spowoduje szkody i dewastację mieszkań należących do lokatorów. Wbrew złożonemu oświadczeniu spółdzielni mieszkaniowej, skarżący twierdzili, że nie wyrażają zgody na innowacje w tym zakresie oraz że nie istnieje obiektywnie uzasadniona potrzeba jej przeprowadzenia. W treści odwołania nazwano wręcz inicjatywę „chorą fantazją”.

REKLAMA

UWAGA!

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczą wszelkiego rodzaju robót budowlanych, które służą prawidłowej eksploatacji i utrzymaniu substancji budynku.

Rozstrzygnięcie wojewody

Sprawa trafiała kilkukrotnie do wojewody i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ostatecznie rozpatrując odwołanie, po zwróceniu uwagi przez WSA na kwestie szczególnie istotne, wojewoda rozstrzygnął sprawę, odmawiając uchylenia zaskarżonej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wojewoda wskazał, że wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nie było zal...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy