Usługa zarządzania na zlecenie lokalami mieszkalnymi a zwolnienie z opodatkowania

Finanse

Usługi bieżącej obsługi konserwatorskiej oraz pogotowia technicznego, wykonywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych w ramach zawartej umowy o zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, nie stanowią świadczeń pomocniczych służących realizacji świadczenia głównego, tj. zarządzania nieruchomością, co oznacza, że nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług*.

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 września 2022 r. (sygnatura: 0112-KDIL1-2.4012.360.2022.1.NF).
 

Stan faktyczny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Przedmiotem przeważającej działalności spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Spółka zarządza nieruchomościami, w których wyodrębnione są lokale mieszkalne, lokale usługowe, komórki lokatorskie oraz garaże.

REKLAMA

Spółka zapytała o wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanych na podstawie umów usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi (w których powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi więcej niż 50% powierzchni użytkowej całkowitej budynku, symbol PKOB – 1122 – budynki o trzech i więcej mieszkaniach).

Sposób wykonywania zarządu

Jak wynika z umów o zarządzanie nieruchomościami zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi, spółka powinna wykonywać zarząd nieruchomością w sposób określony umową oraz przepisami prawa i działać w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. Spółka może reprezentować wspólnoty w sprawach zwykłego zarządu, a w przypadku, gdyby do wykonania danej czynności potrzebne było pełnomocnictwo szczególne, wspólnota udzieli pełnomocnictwa. Zarządca wykonuje obowiązki samodzielnie lub przez osoby trzecie, które ma obowiązek kontrolować i ponosi za ich działanie odpowiedzialność jak za własne.

W zamian za świadczone usługi spółka otrzymuje okresowe (miesięczne) ryczałtowe wynagrodzenie, skalkulowane jako iloczyn przyjętej stawki w złotych (zł) oraz powierzchni budynku (liczonej w m2). Jest to wynagrodzenie za wszystkie wykonywane czynności. Wnioskodawca nie dolicza podatku VAT do kwoty wynagrodzenia, traktując wykonywane usługi jako korzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Czynności te spółka wykonuje w większości za pomocą własnych pracowników i własnego sprzętu, co do niektórych czynności korzysta z podwykonawców.

Do wynagrodzenia za usługi bieżącej konserwacji oraz pogotowia technicznego spółka dolicza 8% podatku VAT. Wynagrodzenie za te usługi jest również okresowe (miesięczne), ryczałtowe, wyliczone jako iloczyn umówionej stawki w złotych oraz powierzchni budynku (w m2). Spółka zleca te usługi podwykonawcom.

Usługi konserwatorskie i pogotowia technicznego dotyczą jedynie części wspólnych nieruchomości. Ich zakres dokładnie określa umowa ze wspólnotą mieszkaniową.

Wątpliwości spółki zarządzającej nieruchomością wspólną

Czy usługi bieżącej obsługi konserwatorskiej oraz pogotowia technicznego, wyk...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy