Usunięcie drzewa przez spółdzielnię mieszkaniową bez zezwolenia – na przykładzie wyroku NSA

Orzecznictwo

Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia podlega sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej, której wysokość określają przepisy ustawy o ochronie przyrody.

REKLAMA

Postępowanie przed organami administracji I i II instancji

Decyzją wydaną przez prezydenta miasta – działającego jako organ I instancji – wymierzono spółdzielni mieszkaniowej administracyjną karę pieniężną za usunięcie bez wymaganego zezwolenia czterech sztuk drzew, w tym jednego z gatunku czeremcha zwyczajna, dwóch z gatunku klon zwyczajny oraz jednego z gatunku klon jesionolistny. Do usunięcia drzew doszło z terenu nieruchomości należącej do spółdzielni. Jako podstawę rozstrzygnięcia organ administracji I instancji podał art. 88 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, oraz art. 89 ust. 1, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1.

Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 83 ust. 1 u.o.p. 
usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić co do zasady2 po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

  • posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości, przy czym zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego m.in. przez spółdzielnię mieszkaniową; bądź
  • właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny3 – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

ważne!
Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia podlega sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej, której wysokość określają przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje co do zasady wójt, burmistrz albo prezydent miasta4. Co przy tym istotne, usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia podlega sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej, której wysokość określają przepisy u.o.p.

Mając powyższe przepisy na uwadze, jak ustalono w toku postępowania przed organem administracji I instancji, w trakcie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy