Warunki podziału wspólnoty mieszkaniowej

Regulacje prawne

Czasami zdarza się, że niezrozumienie i konflikty sąsiedzkie eskalują. Powstaje wówczas pomysł, aby dokonać podziału wspólnoty mieszkaniowej na mniejsze zbiorowości. Czasami do decyzji o podziale mogą skłaniać już same ułatwienia w zarządzaniu taką strukturą. Czy zawsze jest to jednak możliwe i jak przebiega taki proces?

Podobnie jak w innych aspektach konieczności działania w ramach pewnej zbiorowości kreującej zasady współdziałania podmiotów prawa, takich jak spółki, stowarzyszenia lub inne podmioty, w których działają organy kolegialne, tak również w przypadku wspólnot mieszkaniowych niejednokrotnie występują sytuacje, w których ścierają się ze sobą dwie wizje działalności takiej zbiorowości. Narastający konflikt i niezrozumienie członków wspólnoty mieszkaniowej może prowadzić do istotnych problemów decyzyjnych związanych z brakiem możliwości osiągnięcia porozumienia w istotnych sprawach dotyczących wspólnoty. W rezultacie może dojść do niekorzystnego dla funkcjonowania nieruchomości wspólnej spowolnienia w podejmowaniu przez nią istotnych decyzji, poprzedzonych długimi ustaleniami i negocjacjami albo nawet do całkowitego paraliżu decyzyjnego. W interesie wszystkich zainteresowanych powinna być sprawnie działająca wspólnota mieszkaniowa, która stanowić może atut. Zdarza się jednak, że zapada decyzja o podziale wspólnoty.

REKLAMA

Podział budynku wielolokalowego

Bez wątpienia dokonanie podziału wspólnoty jest rozwiązaniem radykalnym i wiązać się może z koniecznością prz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy