WSA: nadzór budowlany powinien zająć się zabudową miejsca postojowego w hali

Orzecznictwo

W sprawie rozpoznawanej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2022 roku (sygn. II SA/Ke 330/22) przedmiotem rozważań była możliwość wszczęcia postępowania w razie wykonywania robót budowlanych niezgodnie z ustawą, ale również ścieżka postępowania w razie zabudowy miejsc w hali garażowej niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Zabudowa miejsca postojowego

Omawiana sprawa dotyczyła skargi na postanowienie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. Wojewódzki inspektor utrzymał w mocy postanowienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który odmówił wszczęcia postępowania na wniosek osoby zainteresowanej w sprawie wybudowania ściany działowej pomiędzy 2 stanowiskami postojowymi, wykonania drewnianego stropu nad miejscem postojowym oraz zamontowania bram garażowych przy tych oddzielonych stanowiskach postojowych w garażu podziemnym budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

REKLAMA

Skarżący zarzucił organom błąd polegający na przyjęciu, że nie jest on stroną postępowania. Co więcej, organy błędzie przyjęły, że brak jest możliwości wszczęcia postępowania na wniosek strony i konieczne było odmówienie jego wszczęcia.

Skarżący wskazał, że w garażu podziemnym doszło do samowolnej realizacji zabudowy stanowisk postojowych, co jest niezgodne z przepisami prawa budowlanego, a roboty nie były objęte żadną procedurą. Słusznie wskazywał na błędny pogląd organu, jakoby to nie on, a wspólnota mieszkaniowa posiadała legitymację do działania w sprawie. Nie wszyscy właściciele lokali mieszkalnyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy