Wspólnota mieszkaniowa jako strona w postępowaniach z zakresu Prawa budowlanego

Orzecznictwo

W postępowaniach z zakresu Prawa budowlanego mających związek z nieruchomością wspólną, legitymację do reprezentowania interesu ogółu właścicieli lokali ma utworzona przez nich wspólnota mieszkaniowa.

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład danej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Jeśli liczba lokali jest większa niż trzy, wspólnota mieszkaniowa jest reprezentowana na zewnątrz przez zarząd wybrany przez właścicieli lokali, który ma prawo jej reprezentowania w stosunkach zewnętrznych, ale odnoszących się wyłącznie do nieruchomości wspólnej. W sprawach tego rodzaju interes właścicieli poszczególnych lokali chroniony jest przez wspólnotę mieszkaniową, która występuje wówczas w postępowaniu jako strona – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
W sprawie rozpoznanej przed Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 4 stycznia 2023 r., sygn. akt: II SA/Gd 451/22 właściciel lokalu zwrócił się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o podjęcie czynności w związku z wykonywaniem przez właścicielkę innego lokalu samowoli budowlanej polegającej na rozbudowie werandy bez wymaganego pozwolenia na budowę.

REKLAMA

Decyzja PINB

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego. Za strony postępowania uznano właścicielkę lokalu, która dokonała samowoli oraz wspólnotę mieszkaniową. Urząd nadzoru budowlanego pierwszej instancji nakazał właścicielce lokalu wykonanie w określonym terminie następujących robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem: wykonania balustrady zewnętrznej i podłogi na werand...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy