Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

31 stycznia 2020

NR 215 (Styczeń 2020)

Wykorzystanie placu zabaw przez przedszkole

97

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 25 maja 2018 r. (sygn. akt: I ACa 1461/17) rozstrzygającym spór w związku z uchwałą o zasadach korzystania przez członków wspólnoty ze znajdującego się na terenie nieruchomości wspólnej placu zabaw, formalnie określoną jako uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie porządku domowego.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest czteropiętrowym budynkiem usługowo-mieszkalnym. Na parterze znajduje się 11 lokali użytkowych i 60 lokali mieszkalnych na piętrach 1-4. W lokalach usługowych prowadzone były apteka, gabinety lekarskie oraz przedszkole, a wyjścia z niektórych lokali prowadzą bezpośrednio na podwórko budynku i znajdujący się na nim plac zabaw. Plac zabaw jest istotnym elementem w zakresie zagospodarowania tego podwórka i zajmuje 25% jego powierzchni.

Przedmiot konfliktu

Powodem był członek wspólnoty mieszkaniowej, który nabył lokale użytkowe, w których prowadzone jest przedszkole, a tym samym wstąpił w stosunek najmu z przedsiębiorcą prowadzącym przedszkole w wynajmowanych lokalach użytkowych. Umowę najmu zawarto w listopadzie 2016 r., a przedszkole miało rozpocząć działalność 1 sierpnia 2017 roku. W marcu odbyło się spotkanie mieszkańców z operatorem przyszłego przedszkola, najemcą lokali użytkowych. W tym samym miesiącu wspólnota mieszkaniowa podjęła przedmiotową uchwałę, w której do regulaminu porządku domowego dodano zasady korzystania z placu zabaw.
Z uchwały wynikało, że plac zabaw przeznaczony jest dla członków wspólnoty mieszkaniowej, by zaspokoić ich potrzeby związane z odpoczynkiem, zabawą i spędzaniem czasu wolnego i stosuje się do niego regulamin placu zabawy, a aby realizować założenia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej konieczna jest do tego zgoda wspólnoty.
Uchwała w ocenie powoda pośrednio wpływała na jego interesy. Zamierzał on bowiem uzyskać przychody z najmu lokali użytkowych z przeznaczeniem na przedszkole, w którego działalności zamierzano wykorzystać plac zabaw. Stąd też powód zdecydował się zaskarżyć uchwałę wspólnoty, argumentując, że narusza ona jego interesy.

Rozstrzygnięcie sądu

Sąd okręgowy oddalił powództwo wskazując, że uchwała nie zabrania korzystania z części wspólnej nieruchomości – placu zabaw – członkom wspólnoty mieszkaniowej będącym właścicielami lokali, również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wprowadzono jedynie wymóg, że do korzystania z placu w ramach działalności gospodarczej konieczne jest uzyskanie zgody wspólnoty mieszkaniowej. Powód o nią nie wystąpił, nie podjęto uchwały o zgodzie lub odmowie prawa korzystan...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy