Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

10 maja 2019

NR 208 (Maj 2019)

Wypowiedzenie umowy najmu z uwagi na „ważne przyczyny”

342

W większości przypadków osoby wynajmujące lokale mieszkalne ograniczone są co do możliwości rozwiązania umowy najmu przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przesłanki pozwalające na wypowiedzenie takiej umowy wskazane są w art. 11 tej ustawy. Nie wszystkie jednak pozwalają na jednoznaczne określenie sytuacji, kiedy takie wypowiedzenie będzie dopuszczalne.

W postanowieniu z 10 października 2018 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt: I CNP 12/18) zajął się wyjaśnieniem czym są, jak to określa przepis, „ważne przyczyny”, które uprawniają wynajmującego do wystąpienia do sądu z pozwem o rozwiązanie stosunku najmu i nakazanie lokatorowi opróżnienia zajmowanego lokalu, w sytuacji, w której strony nie dojdą do porozumienia w zakresie warunków i terminu takiego rozwiązania.

Argumenty wypowiedzenia najmu

W omawianej sprawie miasto wystąpiło z pozwem przeciwko osobie fizycznej, która na podstawie umowy najmu zajmowała lokal komunalny. Gmina uzasadniała żądanie rozwiązania umowy tym, że pozwana posiadała wraz z mężem gospodarstwo agroturystyczne, na terenie którego znajdują się budynki umożliwiające jej zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Zdaniem powoda, to tam koncentrowało się życie pozwanej. Gminie natomiast zajmowany przez nią lokal był niezbędny z uwagi na znaczną liczbę osób oczekujących na przydział komunalnego lokalu mieszkalnego. Sąd rejonowy ustalił, że strony łączyła umowa najmu z 1990 roku, a pozwana w sposób terminowy wywiązywała się z obowiązku uiszczania czynszu najmu. Ponadto, w 2008 roku przeprowadziła generalny remont lokalu. Wspomniane gospodarstwo agroturystyczne składało się natomiast z trzech budynków, w których pozwana wynajmowała gościom 4 pokoje 2-osobowe i 2 pokoje 4-osobowe. Działalność pozwanej w tym zakresie w przeważającej części miała miejsce w sezonie letnim i przynosiła przychody. Przez pozostałą część roku pozwana mieszkała jednak głównie w mieście. Nie korzysta z pomocy społecznej i nie posiada innego lokalu, w którym mogłaby zamieszkać.
 

Ważne

Celem najmu lokalu komunalnego jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najemcy, a nie zagwarantowanie mu dodatkowego lokalu, który wykorzystuje w sposób sporadyczny jako alternatywę dla rzeczywistego miejsca zamieszkania. 


Rozstrzygnięcia sądów

Sąd rejonowy stwierdził, że powodowa gmina nie wykazała istnienia ważnej przyczyn w rozumieniu wspomnianego przepisu oraz nie udowodniła, żeby lokal zajmowany przez pozwaną był jej niezbędny dla najemców oczekujących na mieszkanie z zasobu gminnego. Istotne w ocenie sądu rejonowego było również to, że zabudowania gospodarstwa agroturystycznego nie są przystosowane do zamieszkiwania tam przez cały rok. Dodatkowo, centrum życia pozwanej – jak ustalił sąd – znajduje się w mieście. To tam przebywa przez większą część roku. Sąd oddalił zatem pozew.

Apelacja gminy również została oddalona. Sąd okręgowy zgodził się z ustaleniami sądu rejonowego i uzupełnił ustalenia o fakt, że kilkumiesięczne nieobecności pozwanej w przedmiotowym lokalu wskazywane przez powoda związane są z jej wyjazdami zagranicznymi, w czasie których wykonuje ona pracę – jest przewodnikiem wycieczek.

Celem najmu lokalu komunalnego jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najemcy, a nie zagwarantowanie mu dodatkowego lokalu, który wykorzystuje w sposób sporadyczny jako alternatywę dla rzeczywistego miejsca zamieszkania. Powód w ocenie sądu okręgowego wobec odwołania się do ogólnego deficytu mieszkań komunalnych nie musiał wskazywać konkretnych osób, z którymi zawarłby u...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy