Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

23 lipca 2018

NR 197 (Lipiec 2018)

Zamknięty katalog inwestycji celu publicznego określają ustawy. Nieważności decyzji lokalizacyjnej

0 227

Wyrokiem Naczelnego Sądu, z dnia 9 listopada 2017 roku (sygn. akt: II OSK 416/16) zakończyła się sprawa decyzji lokalizacyjnej budowy parkingu samochodowego dla samochodów osobowych. W rozstrzygnięciu potwierdzono, że organ wykonawczy gminy nie może dowolnie kwalifikować inwestycji jako inwestycji celu publicznego bez wyraźnej podstawy prawnej.

Przedstawienie sprawy

Wójt wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych, który zlokalizowany miał być przy miejscowej parafii. Z decyzją tą nie zgodził się jednak jeden z sąsiadów inwestycji i zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej: SKO) o stwierdzenie jej nieważności. Skarżący od początku konsekwentnie wskazywał, że parking nie stanowi inwestycji celu publicznego, został pominięty jako strona postępowania w sprawie wydania tejże decyzji (nie dostał informacji o wszczęciu ani nie doręczono mu samego rozstrzygnięcia), a ponadto, że w wyniku realizacji planowanego parkingu pozbawiony zostanie dostępu do drogi publicznej.

Uwaga!

Celem publicznym mogą być zatem wyłącznie cele wskazane wprost w ustawie o gospodarce nieruchomościami w art. 6 pkt od 1 do 9 lub innych ustawach, zgodnie z art. 6 pkt 10. Katalog ten nie może zostać rozszerzony poprzez jego interpretację i nie jest jedynie przykładowym wyliczeniem.

Początkowo SKO dwukrotnie odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji. Interpretując przepisy rozszerzająco (co nie jest w tej materii dopuszczalne, jak wskażą sądy), stwierdzono, że budowa parkingu prowadzi do realizacji celów publicznych określonych w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdyż umożliwia korzystanie z dróg poprzez stworzenie użytkownikom możliwości bezpiecznego parkowania. Po drugiej decyzji SKO uczestnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wskazując, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze dokonuje nieprawidłowej, dowolnej interpretacji art. 6 ww. ustawy. Dopiero w wyniku skargi, zapoznając się z przedstawioną tam argumentacją, w trybie tzw. autokontroli kolegium uwzględniło skargę, uchyliło własne decyzje i stwierdziło nieważność zaskarżonej decyzji wójta jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). 

Dopiero w wyniku skargi SKO doszło do wniosku, że budowy parkingu nie sposób zakwalifikować jako realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ nie jest to element drogi publicznej ani zamierzenie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy