Zarząd powierzony a uprawnienie spółdzielni do zrzeczenia się służebności przechodu i przejazdu

Orzecznictwo

Jeżeli nie istniała uchwała współwłaścicieli odmiennie regulująca kwestię zarządu – należy uznać, że nie jest wymagana zgoda współwłaścicieli nieruchomości na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, jaką jest zrzeczenie się nieodpłatnej i bezterminowej służebności przechodu i przejazdu – orzekł Sąd Najwyższy.

W sprawie zakończonej postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2022 r., sygn. akt: II CSKP 31/22 sąd okręgowy postanowieniem oddalił apelację wnioskodawcy od postanowienia sądu rejonowego w sprawie z wniosku spółdzielni mieszkaniowej, którym oddalono wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość będącą współużytkowaniem wieczystym gruntu i współwłasnością budynków wnioskodawcy i właścicieli lokali stanowiących odrębną własność.

REKLAMA

Spółdzielnia mieszkaniowa zaskarżyła postanowienie sądu okręgowego, wnosząc o uchylenie w całości tego postanowienia i postanowienia sądu rejonowego. W skardze zarzuciła sądowi okręgowemu naruszenie art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. – o spółdzielniach mieszkaniowych[1], w związku...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy