Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

14 lutego 2019

NR 204 (Luty 2019)

Zgoda na sprzedaż alkoholu czynnością przekraczającą zwykły zarząd

0 1674

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 16 stycznia 2018 roku (sygn. akt: II SA/Bd 835/17) poza kwestiami proceduralnymi, sąd – dość nietypowo – analizował również kwestie uchwał wspólnoty mieszkaniowej i zasad zarządzania nieruchomością wspólną, które były związane z możliwością uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Sprzedaż napojów alkoholowych – decyzja i odwołanie

W sprawie prezydent miasta wydał na rzecz przedsiębiorcy decyzję zezwalającą na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wspólnota mieszkaniowa budynku, w którym miała być prowadzona sprzedaż, wniosła o wycofanie udzielonego zezwolenia. Wspólnota wskazała, że zaskoczyła ją prowadzona w lokalu sprzedaż alkoholu, na którą nie wyraziła zgody. W treści pisma skierowanego do prezydenta miasta wskazywano na liczne zakłócenia porządku publicznego związane z funkcjonowaniem sklepu oraz zakwestionowano uchwałę przedłożoną w celu uzyskania zezwolenia.

REKLAMA

ważne!

Od ogólnej zasady liczenia głosów według wielkości udziałów można odstąpić w drodze umowy lub podjętej specjalnie w tym celu uchwale na rzecz zasady, według której na każdego właściciela przypada jeden głos. 

W tym stanie rzeczy prezydent z urzędu wznowił postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia, a we wznowionym postępowaniu orzekł o uchyleniu przedmiotowej decyzji oraz odmówił wydania nowej, zezwalającej na sprzedaż alkoholu. W treści uzasadnienia wskazano, że do wznowienia postępowania doszło na skutek ujawnienia nowej, nieznanej organowi okoliczności, którą był dokument, w którym właściciele wyodrębnionych w budynku lokali postulowali, aby głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu odbyło się zgodnie z zasadą, że każdemu współwłaścicielowi przysługuje jeden głos. Dokument ten nie zosta...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy