Źródła ciepła i energii w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Obecne problemy podmiotów odpowiedzialnych – pytania i odpowiedzi

Orzecznictwo

Wraz z pełnoskalowym atakiem Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. świat znacząco się zmienił. To, co wydawało się dla większości z nas niemożliwe, stało się faktem i znacząco przemodelowało sytuację geopolityczną Polski oraz całej Europy. Skutki wojny rozlały się błyskawicznie na rynki światowe i wpłynęły na kursy walut. Natomiast jednym z frontów zmagań wojennych stał się rynek energii, kształtujący w znaczącym zakresie koszty produkcji przemysłowej, a tym samym ceny detaliczne produktów. Rosja do wybuchu wojny była przecież głównym eksporterem do Europy mediów energetycznych (gazu ziemnego, węgla kamiennego oraz ropy). Bez wcześniejszych przygotowań zmiana dostawcy surowców energetycznych jest bardzo trudno, a czasami wręcz niemożliwa. Po pierwsze Europa jest dużym konsumentem surowców energetycznych, a wszelkie decyzje Unii Europejskiej wymagają akceptacji wszystkich krajów członkowskich.

Skutki decyzji UE wpływające na ceny węgla kamiennego

W pierwszej kolejności na ograniczony został handel rosyjskim węglem kamiennym, na którego import nałożono embargo (w ramach tak zwanego piątego pakietu sankcji UE przyjętego w kwietniu 2022 r. – embargo weszło w życie z początkiem sierpnia 2022 r.). Na efekt tego działania długo nie trzeba było czekać, ponieważ ceny węgla w portach ARA (Amsterdam – Rotterdam – Antwerpia) importowanego z Australii, Kolumbii czy RPA wzrosły do niebotycznej ceny wynoszącej 300–400 dol. za tonę.
Cenę węgla kamiennego w sprzedaży detalicznej dodatkowo potęguje słabość naszej waluty względem dolara, co w przypadku działań zbrojnych w naszym regionie nikogo nie powinno dziwić. Podkreślić należy także, że krajowe wydobycie węgla kamiennego nie pokrywa całkowitego krajowego zapotrzebowania na ten surowiec energetyczny. Do tej sytuacji przyczyniła się restrukturyzacja polskiego górnictwa, za którą nie ruszyła transformacja sektora energetycznego, uzależniając w ten sposób polski rynek od importu tego surowca. Polski węgiel kierowany jest głównie do przemysłu energetycznego, w niewielkim stopniu trafia natomiast do odbiorców detalicznych (indywidualnych). Natomiast w Polsce w przeciwieństwie do pozostałych krajów członkowskich eksploatowanych jest wciąż bardzo wiele indywidualnych źródeł ogrzewania zasilanych węglem kamiennym (węglowe kotły C.O., piece kaflowe i inne). To właśnie na rynek zakupów detalicznych trafiała zasadnicza część rosyjskiego importu węgla, który do wybuchu wojny był znacznie tańszy od polskiego węgla. Dlatego nałożone embargo na import rosyjskiego węgla było przyczyną braku tego surowca w sprzedaży detalicznej (braki węgla w składach), a w dalszej kolejności spowodowało znaczący wzrost jego ceny. Przy galopujących cenach, strachu odbiorców indywidualnych obawiających się dostępności węgla w sezonie zimowym niewątpliwie na tempo wzrostu cen miała i ma wpływ spekulacja.

REKLAMA

uwaga!
Polski węgiel kierowany jest głównie do przemysłu energetycznego, w niewielkim stopniu trafia natomiast do odbiorców detalicznych (indywidualnych).

Co zrobiono, aby powstrzymać galopujące ceny węgla?

Jeśli wziąć pod uwagę wysokie ceny węgla oraz dużą liczbę indywidualnych pieców i kotłów węglowych w naszym kraju, wizja ubóstwa energetycznego może dotyczyć stosunkowo dużej grupy społeczeństwa. Próbą rozwiązania tego problemu było uchwalenie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1477). Zgodnie z zapisami powyższej ustawy każde indywidualne gospodarstwo ­domowe/mieszkanie mogłoby zakupić 3 tony węgla po ustalonej cenie wynoszącej 996,60 zł brutto. Powyższa możliwość dotyczyć miała również kotłowni zbiorczych oraz wspólnot mieszkaniowych na tych samych zasadach jak w przypadku indywidualnych gospodarstw domowych. Warunkiem skorzystania ze wsparcia miała być konieczność udokumentowania wykorzystywanego przez gospodarstwo domowe źródła ogrzewania węglowego zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Powyższe założenie opierało się na mechanizmie, w którym do każdej zakupionej tony węgla w powyższym schemacie przedsiębiorca miał otrzymać do 1073,13 zł rekompensaty. Tera...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy