Czy za zarząd społeczny we wspólnocie mieszkaniowej należy się wynagrodzenie?

Orzecznictwo

Nawet wówczas, gdy z mocy uchwały właścicieli lokali zarząd jest tzw. zarządem społecznym, to jego członkowie sami będący właścicielami lokali w danej wspólnocie mogą domagać się od niej wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok z dnia 12 maja 2021 r., sygn. akt: V ACa 490/20) członek wspólnoty mieszkaniowej złożył pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla członków zarządu.

REKLAMA

Opis sprawy

Prezydent miasta wydał decyzję o warunkach zabudowy. Ustalił w niej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-hotelowego w strefie parteru, dwukondygnacyjnej części podziemnej, zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej i komunikacji na działkach. Pozwana wspólnota mieszkaniowa złożyła odwołanie od tej decyzji, ponieważ nie zgadzała się z parametrami planowanej zabudowy. W związku z procedurą ubiegania się o decyzję o warunkach zabudowy spółka nawiązała kontakt z przedstawicielami pozwanej wspólnoty i zaoferowała rozmowy o planowanej inwestycji, a w styczniu 2018 r. przedstawiła propozycję zawarcia ugody. Negocjacje p...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy