Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Kulak Andrzej

Nadużycie władztwa planistycznego gminy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie zakończonej wyrokiem z 20 grudnia 2017 roku (sygn. akt: II SA/Gd 148/17) zajmował się skargą prokuratora na uchwałę Rady Miasta Gdynia z 22 października 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przekroczenie uprawnień

Skargę wniósł prokurator, domagając się stwierdzenia jej nieważności w części dotyczącej jednej działki. Wcześniej skarga właściciela tej działki została odrzucona z przyczyn formalnych. Wystąpienie prokuratora w tego typu sprawie nie zdarza się często. W sprawie przedmiotowego planu miejscowego skargi złożyli wcześniej właściciele sąsiednich działek, jednak z przyczyn formalnych jedna z nich została odrzucona, podczas gdy druga okazała się skuteczna i doprowadziła do częściowego uchylenia miejscowego planu zagospodarowania w odniesieniu do działki skarżącego, którego sytuacja była analogiczna do właścicielki terenu. Powyższe sprawiało, jak wskazywał prokurator, że plan utracił wewnętrzną spójność. Co więcej, chociaż postępowanie sądowo-administracyjne nie ma charakteru precedensowego, poprzednie rozstrzygnięcie wskazywało, że uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania wydana zost...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści

  • Nasłonecznienie nieruchomości sąsiedniej – nieprawidłowe ustalenia przyczyną uchylania pozwolenia na budowę

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...