Podatnik podatku od nieruchomości – ustalenia organów

Orzecznictwo Otwarty dostęp

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 listopada 2018 roku (sygn. akt: I SA/Op 139/18) sąd zajmował się zagadnieniem podmiotu zobowiązanego do uiszczenia podatku od nieruchomości oraz obowiązków organów podatkowych w zakresie ustalenia osoby takiego podatnika.

Organy wydały w sprawie decyzję ustalającą wymiar podatku od nieruchomości, ustalając, że skarżący oraz drugi współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia podatku za rok 2016 w kwocie ponad 12 500 zł. Ustalono, że zabudowana nieruchomość wykorzystywana jest do działalności gospodarczej, a współwłaściciele obciążeni zostali podatkiem od nieruchomości ustalonym zgodnie z uchwałą rady miejskiej.

REKLAMA

Odwołanie do SKO

Nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem, jeden ze współwłaścicieli wniósł odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Twierdził, że konieczne jest uchylenie decyzji w całości i przekazanie jej do ponownego rozpatrzenia. Wskazywał, że jako współwłaściciel dwóch trzecich tej nieruchomości nigdy nie wyrażał zgody na zawarcie umów ze spółką, która nieruchomość wynajęła nieznanemu przedsiębiorcy, który z kolei na tej nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą. Nie posiadał wiedzy o wykorzystaniu w ten sposób nieruchomości. Nie zawierał żadnych umów cywilnoprawnych i nie do zaakceptowania w jego ocenie jest, żeby samowolne zajmowanie nieruchomości na cele gospodarcze przez podmiot niebędący właścicielem, wywoływało obowiązki podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości przy zastosowaniu najwyższej możliwej stawki.
 

Uwaga!

...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy