Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

28 czerwca 2018

NR 195 (Maj 2018)

Zezwolenie na wejście w teren tylko w celu remontu, konserwacji lub usuwania awarii urządzeń przesyłowych

0 254

W wyroku z 19 grudnia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (sygn. akt: II SA/Bd 743/17) podzielił stanowisko organów administracyjnych i odmówił przedsiębiorcy przesyłowemu prawa do wejścia na teren, poprzez zobowiązanie jego właścicielki do jego udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z – jak twierdził przedsiębiorca – remontem przewodów i słupów służących do przesyłania energii elektrycznej – linii napowietrznej średniego napięcia.
 

Czasowe ograniczenia prawa własności

Sprawa dotyczyła możliwości skorzystania z art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiącego szczególny przypadek czasowego ograniczenia prawa własności, który jest postacią administracyjnoprawnego wywłaszczenia. Korzystając z tej regulacji, wobec braku ustanowienia służebności przesyłu dla danej nieruchomości, właściciel znajdujących się na cudzej nieruchomości urządzeń może domagać się jej udostępnienia, w celu wykonania czynności związanych z ich konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii.

Dotyczy to ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, a służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także urządzeń łączności publicznej. Uprawnienie dotyczy zarówno urządzeń podziemnych, naziemnych lub nadziemnych, jak również instalacji związanych z obsługą tych urządzeń.

W tej konkretnej sprawie przedsiębiorca przesyłowy domagał się zobowiązania właścicielki do udostępnienia nieruchomości, celem dokonania wymiany przewodów (demontaż i montaż nowych o lepszych parametrach przesyłowych) oraz demontażu istniejących słupów betonowych i drewnianych na długości ponad 13 kilometrów i zastąpienia ich nowymi.

Wniosek związany był z przeprowadzonym kapitalnym remontem całej linii, w ramach którego, oprócz wymiany przewodów i słupów, planowano również wybudować 130 metrów linii napowietrznej i 60 metrów linii kablowej.

Sąd administracyjny podzielił stanowisko organów administracyjnych i podtrzymał w mocy decyzje odmawiające zobowiązania właścicielki nieruchomości do jej udostępnienia. Wskazano, że przepis art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, jako rodzaj wywłaszczenia, nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. W kontekście wskazanej regulacji kluczowe było ustalenie, czy wskazane we wniosku prace stanowią czynności wymienione w art. 124b. Sąd – podobnie jak organy administracyjne – uznał że tak nie jest.

Remont a przebudowa

Istotne w sprawie były rozważania różnicujące remont od przebudowy. Przebudowa bowiem nie pozwala na skorzystanie z mechanizmu zobowiązania do czasowego udostępnienia nieruchomości. Powołano się w tym zakresie również na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 grudnia 2016...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy