Autor: Kamil Bąk

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Bąk & Counsels Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Bąk S.K.A.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Możliwość nabycia części wspólnej budynku w drodze zasiedzenia

W świetle przepisów prawa oraz ugruntowanych poglądów judykatury zasadniczo nie ma przeszkód do zasiedzenia udziału we współwłasności nieruchomości, jednak ze względu na specyficzną konstrukcję prawa własności lokali, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, taka możliwość budzi uzasadnione wątpliwości.

Czytaj więcej

Niekorzystanie w lokalu z instalacji centralnego ogrzewania a obowiązek partycypowania właściciela w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w tym zakresie

Zgodnie z ustawą o własności lokali każdy właściciel lokalu zobligowany jest do uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, w związku z czym pojawia się pytanie, czy chodzi o wszystkie koszty, czy jedynie takie, do których powstania realnie się przyczynia.

Czytaj więcej

Niewywiązywanie się przez lokatora z obowiązków wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Konsekwencją wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego było wprowadzenie szerokiego zakresu ochrony lokatorów oraz przyznanie im szeregu uprawnień, a także niewielkiego, w porównaniu do wachlarza praw, zakresu obowiązków.

Czytaj więcej