Prawnorzeczowy status balkonu, tarasu i loggii

Orzecznictwo

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie statusu prawnorzeczowego balkonu (analogicznie również tarasu czy loggii). Zagadnienie to od wielu lat budzi kontrowersje zarówno w orzecznictwie, jak i wśród teoretyków prawa, co doprowadziło do wykształcenia się dwóch przeciwstawnych poglądów, natomiast prawidłowe zakwalifikowanie statusu prawnego balkonu w sposób bezpośredni wpływa na prawa i obowiązki właścicieli wyodrębnionych lokali, a także zarządców nieruchomości, w szczególności na ich odpowiedzialność za powstałe w tym miejscu usterki.

Definicja balkonu

Rozważania na temat statusu prawnorzeczowego balkonu (tarasu, loggii) rozpocząć należy od próby zdefiniowania tych pojęć, gdyż w ustawie o własności lokali, jak również w aktach wykonawczych ustawodawca nie stworzył żadnej definicji legalnej tych terminów.
W praktyce, w znaczeniu potocznym, przyjmuje się, że przez balkon należy rozumieć płytę z balustradą umieszczoną na zewnątrz budynku, połączoną drzwiami z pomieszczeniami wewnętrznymi1. Taras będzie natomiast stanowić rodzaj dużego balkonu umieszczone na parterze, piętrze lub płaskim dachu2, a loggia będzie krytym balkonem w postaci wnęki w ścianie budynku3.
Co istotne, znaczenie przyjmowane w literaturze prawniczej oraz orzecznictwie może różnić się w zależności od tego, czy zakwalifikujemy balkon jako pomieszczenie przynależne do wyodrębnionego lokalu, czy też jako część nieruchomości wspólnej.

REKLAMA

Koncepcje przedstawione w literaturze i orzecznictwie oraz ich wpływ na odpowiedzialność właścici

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy