Dział: Aktualności

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Procesy w zarządzaniu nieruchomościami oparte na technologii

Technologia staje się kluczowym aktywem i wkracza na rynek zarządców coraz szerzej. Wynika to przede wszystkim ze zmiany oczekiwań mieszkańców, którzy są przyzwyczajani do coraz szerszego wykorzystania urządzeń mobilnych i Internetu do kontaktu z dostawcami usług począwszy od rynku bankowego po sklepy internetowe, w których dokonywane są zakupy.

Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy najmu w trybie natychmiastowym

Strony zawarły umowę najmu na okres 12 miesięcy. Po tym okresie umowa przechodzi w umowę na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem okresu trzech miesięcy na koniec miesiąca. Czy w sytuacji zagrożenia katastrofą budowalną umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym? Jakie są tego konsekwencje?

Czytaj więcej

Podział wspólnoty mieszkaniowej

Przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali dopuszczają możliwość podziału istniejącej wspólnoty mieszkaniowej i wyodrębniania co najmniej dwóch mniejszych i zarazem oddzielnych wspólnot, do którego dojść może w razie podziału nieruchomości wspólnej.

Czytaj więcej

Instalacje ppoż. w budynku magazynowo-biurowym

Budynek magazynowo-biurowy został postawiony w latach 70, zaś zmodernizowany w roku 2021. Uzyskał z PINB zgodę na dalsze użytkowanie. Jakie budynek powinien posiadać instalacje ppoż., aby być właściwe użytkowanym? Obecnie jest wyposażony w gaśnice oraz wyłącznik prądowy.

Czytaj więcej

Realizacja remontu i przebudowy

Zasadniczo roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Istnieją jednak odstępstwa od tej zasady.

Czytaj więcej

Wnioski składane przez wspólnotę mieszkaniową w procesie budowlanym a cyfryzacja – nowe obowiązkowe formularze wprowadzone w lipcu 2021 roku

W lutym 2021 r. umożliwiono cyfrowe składanie wniosków związanych z procesem budowlanym w serwisie e-budownictwo. Jednakże były to wnioski, które umożliwiały obsługę zamierzeń budowlanych w bardzo ograniczonym zakresie. W lipcu 2021 r. na powyższej platformie internetowej udostępniono kolejne wnioski.

Czytaj więcej

Kiedy plan zagospodarowania przestrzennego jest nieważny?

Kształtowanie polityki przestrzennej to bardzo delikatna kwestia, która częstokroć jest źródłem napięć i sporów na linii mieszkańcy – inwestorzy – władze gmin.

Czytaj więcej

Przeciekający dach w hali garażowej

Pytanie dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej: w hali garażowej są przecieki i akurat woda kapie na kilka miejsc postojowych, a tym samym na samochodu stojące na tych miejscach. Właściciele tych miejsc zwrócili się do mnie jako Administratora o pomoc. Napisałem oficjalne pismo z wezwaniem do usunięcia wad z tytułu rękojmi, jednak deweloper ani nie odpisał na te pismo ani nie dokonał naprawy. Budynek jest w czasie rękojmi. Minęło już trochę czasu, a dodatkowo niestety kontakt z deweloperem jest utrudniony. Właściciele mówią, że kapiąca woda pozostawia trwałe ślady na ich samochodach. Co możemy zrobić w takiej sytuacji, możemy to gdzieś zgłosić, np. do PINB-u?

Czytaj więcej

Odpłatna dzierżawa kawałka gruntu przylegającego do okien lokalu

Wspólnota mieszkaniowa dysponuje gruntem. Jeden z członków wspólnoty wystąpił o wydzierżawienie odpłatne kawałka gruntu, który przylega do jego okien (lokal na parterze). Chciałby na nim posadzić jakieś warzywa. Czy Zarząd może podpisać umowę dzierżawy, jak również ustanowić samodzielnie wysokość wynagrodzenia za dzierżawę?

Czytaj więcej

Czy bieżące utrzymanie zamontowanych daszków jest obowiązkiem spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa na prośbę mieszkańca zamontowała daszki nad dwoma balkonami na ostatniej kondygnacji. Teraz mieszkańcy z tych lokali, którzy mają spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu, żądają utrzymania bieżącego tych instalacji. I tu pojawia się pytanie, czy utrzymanie tych instalacji należy do spółdzielni i czy spółdzielnia może je zdemontować? Daszki nie chronią elewacji, a jedynie okładzinę balkonową, zatem czy można je traktować jako należące do właściciela lokalu?

Czytaj więcej

Zamontowanie znaku drogowego

Pytanie: Jak wygląda zamontowanie na Wspólnocie Mieszkaniowej znaku D40, czy trzeba mieć jakąś zgodę? I czy ten znak obowiązuje również w hali garażowej budynku, ponieważ z tym mamy największy problem? Czy musimy stworzyć jakiś wewnętrzny dokument dot. pojawienia się tego znaku, na pewno chcemy zawrzeć zapis w regulaminie Wspólnoty?

Czytaj więcej

Zadysponowanie lokalem po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Przepisy prawa1 wymieniają wśród praw spółdzielczych – obok spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – również spółdzielcze prawo lokatorskie. Prawo to jest prawem niezbywanym i nie podlega dziedziczeniu oraz egzekucji. Jednocześnie prawo to może ustać w drodze jego wygaśnięcia.

Czytaj więcej